در اسپراک، مشتري و كارمندان خط مقدم خدمت با هم به تعامل مي‌پردازند تا خدمت را خلق كنند. تعامل مؤثر نيز به مهارت كارمند خط مقدم خدمت و فرايندهايي كه براي پشتيباني روش ارائه خدمت وجود دارد، وابسته است. از اين‌رو ما در اسپراک، توجهمان را هم بر مشتريان و هم بركارمندان متمرکز کرده‌ایم. ما زنجيره خدمت-سود كه بين سود شركت خدماتي و رضايت كارمندان و مشتريان پيوند برقرار مي‌كند را درك كرده‌ایم و به دنبال خلق ارزش برای مشتریان خود هستیم. در این صورت مشتریان نیز ارزش خلق شده را به بهترین نحو پاسخ خواهند داد و هر دو جبهه، منتفع خواهند شد.

ما در اسپراک زنجیره‌ی زیر را دنبال می‌کنیم:

  • كيفيت داخلي خدمات: گزينش و آموزش ممتاز كارمندان ، محيط كار با كيفيتو پشتيباني قوي از آنهايي كه در تعامل با مشتريان هستند، منجر می‌شود به …
  • كارمندان راضي و مولد خدمات: كارمندان راضي‌تر، وفادارتر و سخت‌كوش‌تر كه منجر مي‌شود به …
  • ارزش بيشتر خدمات: ايجاد و ارائه خدمات مؤثرتر و كارآمدتر كه منجر مي‌شود به …
  • مشتريان راضي و وفادار: مشتريان راضي، وفادار باقي مي‌مانند، مجدداً خريد مي كنند و مشتريان ديگري را معرفي می‌كنند كه منجر مي‌شود به …
  • سود و رشد سالم خدمات

در بازار امروز، شركت‌ها نه تنها بايد بدانند كه چطور ارتباط قوي برقرار كنند، بلكه بايد از فن آوري پيشرفته نيز اطلاع داشته باشند. به عنوان مثال، مشتريان مي‌توانند به وب سايت ما وارد شده و به اطلاعات حسابشان، تحقيقات سرمايه گذاري، آموزشهايي كه ارائه مي‌شود و … دسترسی داشته باشند. همچين مي‌توانند در رويدادهاي برخط شركت كرده و به طور همزمان با مسئولين خدمات مشتريان به گفتگو بپردازند. مشترياني كه خواهان تعامل شخصي‌تري هستند نيز مي‌توانند از طريق تماس تلفني با مسئولين خدمات تماس حاصل كنند.

ما در اسپراک همواره می‌اندیشیم:

  • مشتری چه نوع خدمتی می‌خواهد؟
  • مشتری چه انتظاری دارد؟
  • مشتری با چه امتیازهایی خوشحال می‌شود؟
  • مشتری را چطور می‌شود بیشتر راضی کرد؟

ما می‌دانیم که مشتری مداری، از جنس لبخند و خوش‌رفتاری و مانند این‌ها نیست؛ بلکه یک استراتژی است (همه‌ی سازمان و کسب و کار را درگیر می‌کند). هدف مشتری مداری، ایجاد ارزش اقتصادی در بلندمدت است و نه کوتاه‌مدت. در حقیقت مشتری مداری مفهومی است که جایگاهش والاتر از یک نقش بد سلیقه بر در و دیوار شرکت‌هاست.

کارکرد اصلی استراتژی، خلق مزیت رقابتی و ارتقای جایگاه سازمان در محیط رقابتی است. مزیت رقابتی عاملی است که سبب ترجیح سازمان بر رقیب از سوی مشتری شود. استراتژی اثر بخش باید بتواند برای شرکت مزیت رقابتی (شایستگی‌های متمایزکننده) و برای مشتریان ارزش بیشتری نسبت به رقبا بیافریند. شایستگی های متمایزکننده عواملی هستند که برای مشتری ارزش می‌آفرینند و دستیابی به آنها برای رقیب بسادگی امکان پذیر نیست. ما در اسپراک به دنبال چنین جایگاهی هستیم.